Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Oddając szacunek symbolom narodowym oddajemy go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.

09 listopada, o godzinie 11.11, społeczność Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie zgromadziła się w szkolnej sali gimnastycznej, by wspólnie zaśpiewać 4-zwrotkowy hymn narodowy.

 

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem uczniom i pracownikom szkoły ozdobnych kotylionów. O godzinie 11.00 przewodniczący samorządu uczniowskiego - Adam Kulaziński – zapowiedział wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz zgłosił gotowość do uroczystego apelu. Członkini samorządu - Barbara Michalak - naświetliła genezę, dzieje oraz znaczenie „Mazurka Dąbrowskiego” po czym, o godzinie 11.11, 360 osób odśpiewało hymn w atmosferze powagi i spokoju. Ostatnim akcentem apelu było solowe wykonanie przez przewodniczącego samorządu utworu „Żeby Polska była Polską”.

Na sali gimnastycznej nie zabrakło pozostałych symboli narodowych, biało czerwonej flagi i godła. Te trzy znaki wyrażają i podkreślają wspólnotę narodu, jego tożsamość, ciągłość historii, doświadczeń i tradycji, wspomagają budowę zdrowej i odpowiedzialnej wspólnoty.      

 

 

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu