• 50 lecie
  50 lecie

  W związku z Obchodami Jublileuszu 50-lecia istnienia Technikum Elektrycznego w Gostyninie popularnie zwanego "Elektryczniakiem" informujemy, że uroczystości główne odbędą się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie.

 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  W IX edycji corocznego rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez tygodnik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”Nasza Szkoła zajęła 250 miejsce w kraju i 31 miejsce w województwie mazowieckim.

 • Czy wiesz, że...
 • Czy wiesz, że...
 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  W naszej szkole są następujące kierunki kształcenia:
  Technikum: Elektroniczne, Ekonomiczne, Informatyczne, Obsługi Turystycznej.
  LO: Ratowniczo-Pożarnicze, Psychologiczno-Społeczne.

 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  Biblioteka w naszej szkole posiada księgozbiór liczący ponad 10500 woluminów.
  Najstarsze książki pamiętają lata 40 i 50–te XIX wieku.
  Obok książek i czasopism biblioteka gromadzi zbiory multimedialne o charakterze edukacyjnym.

 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...
 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  Patronka naszej szkoły jest jedyną kobietą w historii, która została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla. Po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki, wraz z mężem, a drugi raz w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu.

Biblioteka

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego

William S. Maugham

Biblioteka Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

I. Informacje ogólne

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 8.30 – 14.30
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 8.30 – 14.30
Piątek 8.00 – 14.00

Biblioteka znajduje się na terenie szkoły. Zajmuje dwa pomieszczenia, w których utworzone zostały:

1. Wypożyczalnia

Obejmuje punkt wypożyczeń z jednym stanowiskiem komputerowym oraz  zbiory ze wszystkich działów.

2. Czytelnia

Dysponuje kilkoma miejscami dla czytelników. Można tu skorzystać z księgozbioru podręcznego, prasy, przygotować się do zajęć, bądź miło spędzić czas wolny w towarzystwie książek i bibliotekarzy.

3. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Tworzą je cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Centrum funkcjonuje od 2006 roku, a powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Skomputeryzowana biblioteka zapewnia uczniom możliwość korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej.

4. Punkt TV/DVD

W 2010 roku biblioteka została wyposażona w sprzęt audiowizualny (telewizor i DVD), z którego korzystają bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie.

5. Punkt kserograficzny

Dostępny dla uczniów i nauczycieli w godzinach pracy biblioteki.

6. Magazyn

Stanowi dodatkowe pomieszczenie, w którym przechowywane są książki, podręczniki, prasa.

Regulaminy

Biblioteka z czytelnią oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiadają regulaminy, których każdy użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze: mgr Dorota Urbańska-Majchrzak, mgr Urszula Milczarska.

II. Działalność biblioteki

Biblioteka oferuje i zapewnia:

 • różnorodność zbiorów obejmujących wszystkie dziedziny nauki i wiedzy;
 • bogaty wybór literatury pięknej, w tym nowości wydawniczych;
 • pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów;
 • pomoc w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności;
 • doradztwo w wyborach czytelniczych.

Biblioteka organizuje:

 • konkursy szkolne i pozaszkolne;
 • ekspozycje prac uczniowskich, twórców regionalnych;
 • wystawy ciekawych książek i publikacji;
 • okolicznościowe akademie, gazetki tematyczne;
 • akcje popularyzujące czytelnictwo, dobrą książkę;
 • kiermasze podręczników używanych;
 • zajęcia przedmiotowe w bibliotece z wykorzystaniem jej zasobów;
 • zajęcia rozwijające zdolności twórcze uczniów (plastyczne, literackie);
 • zajęcia zachęcające do czytelnictwa i uczestnictwa w różnych formach kulturowych.

III. Zbiory

Opracowanie i katalogowanie zbiorów odbywa się za pomocą programu do obsługi bibliotek MOL Optivum. Usprawnia on organizacje pracy w punkcie wypożyczeń oraz w czynnościach organizacyjno-technicznych.

Księgozbiór

Najstarsze książki, przejęte po nieistniejącym już Liceum Pedagogicznym w Siennicy i Gostyninie, pamiętają lata 40-te i 50-te XIX wieku. Obecny księgozbiór, liczący ponad 10 000 woluminów, jest stale uzupełniany i aktualizowany zgodnie z potrzebami szkoły i zainteresowaniami naszych uczniów. Nie pomija żadnej dziedziny wiedzy i nauki. Obejmuje m.in. literaturę popularnonaukową, lektury szkolne, literaturę klasyczną i piękną z wyodrębnionymi nowościami, literaturę metodyczną dla nauczycieli, podręczniki szkolne, regionalia, literaturę zawodową i inną.

Czasopisma

Gromadzone dzienniki, tygodniki, miesięczniki i kwartalniki są dostępne dla całej społeczności szkolnej w czytelni: „Gazeta Wyborcza”, „Młody technik”, „Nauka bez tajemnic”, „Pamięć”, „Historia”, „Biblioteka w szkole”

Multimedia

Obok książek i czasopism biblioteka gromadzi zbiory multimedialne o charakterze edukacyjnym, w tym Filmotekę Szkolną z ekranizacjami filmowymi bądź teatralnymi lektur.