Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

W dniu 23 marca 2018 roku, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu o Życiu i Dokonaniach Naukowych patronki placówki. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o polskiej noblistce, pogłębienie wiedzy z zakresu fizyki, chemii oraz zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

 

W tym roku do konkursu zgłosili się uczniowie z Gostynina, Pacyny, Lucienia i Sannik.  Do rywalizacji przystąpiło 11 trzyosobowych drużyn z oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie , każdy z członków zespołu rozwiązywał samodzielnie test, zdobywając punkty dla swojej drużyny. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy  zespoły z największą sumaryczną ilością punktów: ze  Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie – punktów 21,  Zespołu Szkół im M. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie – punktów 21, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie – punktów 18. W etapie finałowym uczniowie udzielali odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania z zakresu chemii, fizyki, promieniotwórczości i biografii noblistki. Po wyrównanej walce wyłoniono zwycięzców:

I miejsce dla drużyny z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, w składzie:

Natalia Ledzion, Hubert Rozkosz, Wiktoria Serwach, punktów 33; opiekun – Pan Janusz Latoszek

II miejsce dla drużyny z Pacyny, w składzie: Sylwia Gajewska, Maja Wiercińska, Adam Ziółkowski, punktów 30; opiekun – Pan Włodzimierz Dylik

III miejsce dla drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, w składzie: Izabela Frątczak, Karolina Giętka, Martyna Słowińska, punktów 25; opiekun – pani Ewa Doroszuk

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy – dyplomy indywidualne i nagrody rzeczowe. Podziękowania za przygotowanie merytoryczne młodzieży otrzymali także opiekunowie. Wiedza, którą przekazali swoim uczniom, zaowocowała wysokim poziomem konkursu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy w nasze mury za rok.

Organizatorzy:

    Beata Leonarcik

Janusz Latoszek

Dorota Urbańska-Majchrzak

  

 

 

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu