• Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  W IX edycji corocznego rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez tygodnik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”Nasza Szkoła zajęła 250 miejsce w kraju i 31 miejsce w województwie mazowieckim.

 • Czy wiesz, że...
 • Czy wiesz, że...
 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  W naszej szkole są następujące kierunki kształcenia:
  Technikum: Elektroniczne, Ekonomiczne, Informatyczne, Obsługi Turystycznej.
  LO: Ratowniczo-Pożarnicze, Psychologiczno-Społeczne.

 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  Biblioteka w naszej szkole posiada księgozbiór liczący ponad 10500 woluminów.
  Najstarsze książki pamiętają lata 40 i 50–te XIX wieku.
  Obok książek i czasopism biblioteka gromadzi zbiory multimedialne o charakterze edukacyjnym.

 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  50 lat Elektryczniaka.  Planowany termin uroczystości - 14 X 2017 r, w Zespole Szkół ul. Kowalska 5. Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z P. Jolantą Syską-Szymczak: syska.szymczak@gmail.com, lub z sekretariatem szkoły tel. 242358910, 242352445.

 • Czy wiesz, że...
  Czy wiesz, że...

  Patronka naszej szkoły jest jedyną kobietą w historii, która została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla. Po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki, wraz z mężem, a drugi raz w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu.

Nasza kadra

Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej–Curie w Gostyninie

Rok szkolny 2016/2017

 1. Sieradzka Izabela Ewa – Dyrektor
 2. Syska–Szymczak Jolanta – Wicedyrektor
 3. Adamska Barbara
 4. Ks. Brzeziński Adam
 5. Chromniak Cezary
 6. Ciećwierz–Sopińska Magdalena Stefania
 7. Czerwiński Robert Marian
 8. Dobrzyński Przemysław
 9. Dutkiewicz Jacek
 10. Figurski Waldemar Albert
 11. Grzelak Małgorzata
 12. Janeczko Iwona Helena
 13. Jasińska–Tomczak Monika
 14. Jędrzejkiewicz Jerzy Tadeusz
 15. Jędrzejewska Małgorzata
 16. Józefowicz Małgorzata
 17. Kacprzak Daria Karina
 18. Kacprzak Karolina Emilia
 19. Kiełbasa Paweł Maciej
 20. Kozłowska–Ginał Anna
 21. Latoszek Janusz Henryk
 22. Leonarcik Beata
 23. Lewandowska Jolanta
 24. Milczarska Urszula
 25. Pałczyński Mirosław
 26. Ks. Piątkowski Robert
 27. Rudowska Anna
 28. Sobiecka Justyna
 29. Stępniak Anna
 30. Szmania Roman
 31. Szymańska–Sarzała Anita
 32. Świątkiewicz Iwona Danuta
 33. Tarka Anna Aleksandra
 34. Urbańska–Majchrzak Dorota
 35. Żółtowska Jolanta