Absolwentów kierunków technicznych zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w przedsiębiorstwie ORLEN Serwis S.A

 

Oferta pracy ORLEN Serwis S.A - Mechanik MWM

Oferta pracy ORLEN Serwis S.A - Mechanik WUA

Oferta pracy ORLEN Serwis S.A - Elektromonter AUW

Oferta pracy ORLEN Serwis S.A - Automatyk AUA