Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Przyroda gostynińska w obiektywie”. Od lat cieszy się on zainteresowaniem młodzieży naszej placówki. Mamy swoją laureatkę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, warto sukces powtórzyć. Regulamin oraz  oświadczenia dla uczestników znajdują się w bibliotece szkolnej. 

Mottem tegorocznej, trzeciej edycji konkursu „Język polski traktuję poważnie!” była myśl  patronki szkoły M. Skłodowskiej- Curie „ Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”. Chęć zmierzenia się z trudną materią i zawiłościami  języka polskiego zgłosiły 24 –dwuosobowe zespoły z 9 szkół z terenu dwóch powiatów/gostynińskiego i kutnowskiego/ i dwóch województw/ mazowieckiego i łódzkiego:

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach,

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach,

Szkoła Podstawowa w Lucieniu,

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie,

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Białotarsku,

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

Gostynińskie Centrum Edukacyjne,

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

W dniu 27 marca 2019 roku, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, odbył się  Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych patronki placówki. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostynińskiego. Przedmiotem konkursu były zagadnienia fizyko-chemiczne z wątkami biograficznymi dotyczącymi noblistki, zaś celem  popularyzowanie nauk przyrodniczych oraz wiedzy o dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie.