Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

W dniu 27 marca 2019 roku, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, odbył się  Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych patronki placówki. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostynińskiego. Przedmiotem konkursu były zagadnienia fizyko-chemiczne z wątkami biograficznymi dotyczącymi noblistki, zaś celem  popularyzowanie nauk przyrodniczych oraz wiedzy o dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie.

14 marca 2019 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie odbyły się II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju adresowane do uczniów klas ponadgimnazjalnych oraz Dzień Otwarty dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjalnych. Przedsięwzięcia przyciągnęły tłumy gości  z Gostynina i okolic.