Technika EMJoomla templatecss templatefree templatecms templatewebsite graphics

Strona Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

Program ŚiO
Nasze spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich PDF Drukuj Email
25.03.2010.

Faktem jest, i? „Wiedzy nie nabywa si? czytaj?c ksi??ki, lecz wiedz? najpotrzebniejsz? – znajomo?? ?wiata – zdobywa si? czytaj?c w ?ywych ludziach.” /Philip Dormer Stanhope, 4. hrabia Chesterfield/.

Wychodz?c z za?o?enia, ?e kszta?ci? mo?na si? na ró?ne sposoby, trzydziestu licealistów z naszej szko?y odby?o 24 marca niezwyk?? lekcj? edukacji obywatelskiej.

Czytaj całość…
 
?wiadomi i Odpowiedzialni PDF Drukuj Email
22.03.2010.

„?wiadomi i Odpowiedzialni” g?odni wiedzy!

Uczestnicy programu profilaktycznego gostyni?skiej policji „?wiadomo?? i Odpowiedzialno??” wci?? w akcji. Nie osiadaj? na laurach, poszukuj? nowych sposobów rozwoju, kszta?c? swoje umiej?tno?ci, by móc pó?niej jak najlepiej s?u?y? innym.

Czytaj całość…
 
Jak warto sp?dzi? ferie??? PDF Drukuj Email
29.01.2010.

Zapewne niektórzy od razu uznaj? moje pytanie za retoryczne i nie na miejscu. Przecie? to czas leniuchowania, wysypiania si? co najmniej do 12.00, popo?udnie przed komputerem: GG, NK …, wieczór przed telewizorem. Jednak po d?u?szym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, ?e dwa tygodnie w ?ó?ku, przed komputerem, czy na kanapie, to niew?tpliwie strata czasu. Jak sp?dzi? ferie, aby sta?y si? efektywnym wypoczynkiem?

Czytaj całość…
 
?iO w Wilanowie PDF Drukuj Email
19.01.2010.

Grupa m?odzie?y z naszej szko?y wraz z opiekunem p. M. J?drzejewsk? oraz policjantami asp. M. Wojciechowskim i podkom. Z. Bartosiakiem uczestniczy?a 18. stycznia 2010r. w pierwszej wystawie ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Teatr”.

Czytaj całość…
 
Wywiad PDF Drukuj Email
28.12.2009.

15. grudnia 2009r. w Zespole Szkó? im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Gostyninie odby? si? regionalny konkurs recytatorski pt. „Z poezj? na ojczystych ?cie?kach”. W?ród jury zasiada?a m.in. Pani Zenona Zofia Radzka – gostyni?ska poetka, z któr? uczennice klasy 2A Zespo?u Szkó? im. Marii Sk?odowskiej-Curie rozmawia?y na temat jej twórczo?ci.

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 24
© 2019 Strona Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Czy wiesz że...

W naszej szkole jest 20 klas: (4 technikum ekonomicznego, 4 technikum elektronicznego, 4 technikum obsługi turystycznej, 1 technikum informatycznego i 7 liceum ogólnokształcącego). Łącznie do naszej szkoły uczęszcza 466 uczniów i uczy w niej 44 nauczycieli.