W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie proponujemy następujące klasy pierwsze:
TECHNIKUM:
1. technik informatyk
2. technik elektronik
3. technik organizacji turystyki
4. technik ekonomista

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 klasa o profilu sportowym ze specjalnością: gry zespołowe lub klasa o profilu humanistycznym 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - POBIERZ

ZARZĄDZENIE MKO W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW REKRUTACYJNYCH POBIERZ

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie VULCAN POBIERZ

 2. Starostwo Powiatowe w Gostyninie - informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

http://www.gostynin.powiat.pl/pod-reka/3304-elektroniczna-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-powiatu-gostyninskiego-na-rok-szkolny-2023-2024