19 kwietnia obchodzona jest rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, powstania będącego największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno–edukacyjną Żonkile, do której dołączyła się młodzież naszej szkoły.

 


Żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. W każdą rocznicę, pod Pomnikiem Bohaterów Getta, składał bukiet żółtych sezonowych kwiatów – często właśnie żonkili.
Wydarzeniu towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
Społeczność Zespołu Szkół oddała hołd powstańcom przypinając symboliczne papierowe żonkile. W trzech klasach przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem materiałów dokumentalnych oraz filmów przesłanych przez organizatorów akcji. Dodatkowo w klasie liceum ogólnokształcącego młodzież obejrzała film pt. „Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy, będący obrazem życia tego wyjątkowego lekarza, pedagoga, opiekuna żydowskich sierot.
Zajęcia odbyły się w 3 oddziałach: 2 A LO, 1KB (technikum informatyczno-ekonomiczne), 3 BT (technikum ekonomiczno-turystyczne). Koordynatorzy akcji: Jolanta Lewandowska, Magdalena Ciećwierz-Sopińska, Dorota Urbańska-Majchrzak.