„Ciekawa fizyka, zjawiska fizyczne w fotografii” to konkurs adresowany do uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, który polegał na sfotografowaniu, nazwaniu i opisaniu zjawiska fizycznego zaobserwowanego w przyrodzie. Ocenie podlegały: wybór zjawiska, wartość artystyczna oraz poprawność merytoryczna opisu.

Jury spośród nadesłanych prac przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

              w kategorii - fotografia zjawiska fizycznego (zdęcie pojedyncze)

              Aleksandra Lewandowska, kl. 2LB technikum za pracę „Rozproszenie światła”

              w kategorii – obserwacja zjawiska (seria zdjęć):

              Przemysław Kowalski, 2K technikum za pracę „Dyfrakcja słońca na niebie”

Laureatom serdecznie gratulujemy. Pomysłowość, oryginalność prac, ich walor artystyczny oraz ciekawe opisy zasługują na szczególne uznanie. Autorzy wykazali się ogromną wiedzą oraz wrażliwością na piękno otaczającego nas świata. Udowodnili, że fizyka jest piękna i potrafią to przekazać.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, tj. 25 czerwca 2021 r.

Koordynator

Beata Leonarcik

Fotografia Oli Lewandowskiej

Wybrane zdjęcia Przemka Kowalskiego