Giełda podręczników używanych dla wszystkich klas odbędzie się w dniu 2 września 2022 r. od godziny 12.00.