Szanowni Absolwenci
W dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 9:00 zapraszamy do szkoły po odbiór świadectw dojrzałości
i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego.