Informacja dla uczniów, którzy na koniec roku szkolnego 2022/2023 otrzymali klasyfikacyjne oceny niedostateczne i będą przystępowali do egzaminów poprawkowych.

Egzaminy będą przeprowadzone w dniach: 24, 25 i 28 sierpnia 2023 r.

24 sierpnia 2023 r. (czwartek) - przedmiot – MATEMATYKA ; klasy: 1A, 1BT, 1K, 1L, 1T, 2LK; godz. rozpoczęcia egzaminu – 9.00.
25 sierpnia 2023 r. (piątek) – przedmiot – MATEMATYKA; klasy: 3A, 3K, 3T, 4K, 4LB, 4T, 4I, 4EF; godz. rozpoczęcia egzaminu – 9.00.
28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) – przedmioty – JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI; klasy: 2LK, 3K, 4LB; godz. rozpoczęcia egzaminu – 9.00.
28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) – przedmioty – TWORZENIE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH, TECHNIKI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH; klasy: 4K, 4LB; godz. rozpoczęcia egzaminu – 9.00.