Poniedziałek 9.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00 – 11.00

Rodzice uczniów mogą spotkać się z pedagogiem szkolnym w czasie dyżurów nauczycieli oraz w dowolnym, wcześniej umówionym terminie.