Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

W związku z prowadzonym obostrzeniami na terenie stefy zóltej informujemy, że Nasza Szkoła przechodzi na naukę hybrydową. Ulegają również zmianie  procedury obowiązujących na terenie szkoły. W dzienniku elektronicznym przesłany został Rodzicom i Uczniom obowiazujący od 19 października 2020 r Regulamin. Prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami.

Od 19 października obowiazuje także całkowity zakaz przebywania na terenie Szkoły Rodziców i innych osób trzecich bez ważnego powodu.