Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.
Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów, od wielu lat odbywa się w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Podobnie było w bieżącym roku. 13 listopada, najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół: Aleksandra Żakieta z klasy trzeciej technikum ekonomicznego i Miłosz Ambroziak z klasy czwartej liceum ogólnokształcącego. Aleksandra po raz drugi otrzymała to zaszczytne i w pełni zasłużone wyróżnienie. Angażuje się w liczne akcje charytatywne, odnosi sukcesy w drużynowych zawodach sportowych, prowadzi uroczystości szkolne, apele, konkursy. Na Olę zawsze można liczyć!
Miłosz – zawsze uśmiechnięty, koleżeński, empatyczny i przede wszystkim pracowity. Miłośnik historii, uczestnik konkursu wiedzy o żołnierzach wyklętych.
Obojgu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i tych codziennych - życiowych. Jesteśmy z Was dumni!