Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści!
Poniżej zamieszczamy REGULAMIN REKRUTACJI
do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
na rok szkolny 2024/2025
oraz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
REGULAMIN REKRUTACJ 
POBIERZ
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOSZKOŁY 
POBIERZ
                                                                                                                                             

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
     od 15 maja 2024r do 29 maja 2024 r do godz. 15.00.
2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku
     od 3 lipca 2024r. do 10 lipca 2024 r. dogodz.15.00.
3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
     od 10 lipca 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
     19 lipca 2024 r. do godz. 12.00.
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
     od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2024r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
     od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024r. do godz. 15.00.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
     25 lipca 2024 r. do godz. 14.00.
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
     25 lipca 2024 r. do godz. 14.00.